Velkommen

Norden

Velkommen til Nordic Bildung

Nordic Bildung arbejder naturligvis også i Norden på nordisk, bl.a. samarbejder vi med Dansk Folkeoplysnings Samråd i Danmark og SITRA i Finland. Desuden har vi en dansk søsterorganisation, som hedder Fremvirke.

Vores hjemmeside er stadig under opbygning, og mere information om vores aktiviteter i Norden er på vej.