Metamodernitet

Verden forandres, og vores gamle viden og forståelse giver ikke tilstrækkelige svar længere. I takt med at de bliver utilstrækkelige, fungerer vores gamle måder at reagere og agere på i stadig mindre grad. Sociale normer og opførsel, som plejede at gøre et godt indtryk, opfattes pludselig som krænkende, og en god uddannelse, der plejede at føre til et godt job, er forældet, stort set det øjeblik man står med eksamensbeviset i hånden. Vores kulturelle kompas kan ikke rumme og bedømme verden godt nok længere. For de situationer og udfordringer, vi står overfor, var ikke en del af vores virkelighed, da vi voksede op og lærte, hvordan verden hænger sammen.

Metamoderniteten giver os en ramme, hvori vi kan forstå os selv og vores samfund på en mere kompleks måde. Metamodernitet er en måde at styrke både lokal, national, kontinental og global kulturel arv for alle. Dermed er det også en mulighed for at afmontere noget af den frygt, som mange har, for at de kommer til at miste deres kultur og tryghed, når den globale økonomi, internettet og de eksponentielle teknologier disrupter vores nuværende samfundsmodel.

Metamodernitet

Mening og håb i en kompleks verden

Af Lene Andersen

Udgivelsesdato: 20. juni, 2019

ISBN 978-87-93791-03-9

138 sider

Find pris på bogpriser.dk

Kan bestilles hos alle danske boghandlere via DBK Distribution.

Podcasts om metamodernitet – på engelsk

Lene Rachel Andersen: The irony of postmodernism is the deconstruction of everything, except the market. A conversation with Morphosis.

November 24, 2020

Third Turn podcast about metamodernity and bildung.